Van de voorzitter

Lieve mensen,
Wanneer ik terugdenk aan mijn middelbare schooltijd dan stond de studie niet op de eerste plaats, vaak tot teleurstelling van mijn ouders. Ik heb mijn rapportboekje van de Christelijke Scholengemeenschap “Koningin Juliana”, destijds aan de Joncheerelaan, er nog eens bij gepakt.
We schrijven cursusjaar 1970/1971 , Havo klas 3G. Met de talen zat het wel goed en als je voor lol maken ook een cijfer zou krijgen was dat minimaal een vette acht geweest. Maar de exacte vakken gaven een iets minder positief beeld met als negatieve uitschieter een 4 voor algebra en meetkunde.
Positief en negatief vanuit wiskundig perspectief, ik kon er geen touw aan vastknopen. Kijk, dat positief x positief een positieve uitkomst heeft kan ik nog bevatten. Maar de logica dat negatief x negatief een positieve uitkomst tot gevolg heeft ontging me volledig.
Taalkundig heeft iedereen een beeld bij positief en negatief en wanneer je er de “Dikke van Dale” erop na slaat dan is het verrassend hoeveel betekenissen je voor beide woorden vindt. Van positief ingesteld zijn tot het negatief en dat doet me er aan denken dat we vroeger het fotorolletje naar de Hema brachten en dan kon je een paar dagen later het fotomapje ophalen maar daar binnenin een klein vakje waar de negatieven inzaten. En dan zul je je afvragen, hoe komt ‘tie daar nou weer bij??. Nou dat zit zo. Onze Tom heeft met het scan apparaat van zijn schoonvader zo’n 1500 fotoos digitaal gezet en toen kwam ik al die mapjes tegen.
Tot zover de beknopte inleiding om te komen tot de vaststelling dat negatief heel positief kan zijn wanneer het de uitslag is van de coronatest en dat was gelukkig het geval binnen onze vereniging. Maar daarover is genoeg geschreven op de site en externe media.
Positief was ook dat Hennie Reuvekamp (ons oudste vrouwelijke lid) afgelopen week in blakende welstand haar 84e verjaardag mocht vieren. Mocht haar helaas nog steeds niet knuffelen maar we hebben wel gezellig een kopje thee met elkaar gedronken.
Positief was ook het bezoek dat de raadsfracties van Lokaal Hellendoorn en CDA afgelopen vrijdag brachten aan Smidserve. Eigenlijk een initiatief van Jan Veneman maar door beide fracties omarmd met de bedoeling om de problematiek van non-infill (veld 3) en infill (kunststof korrels veld 1) te delen. Binnenkort zullen wij uitgebreid(er) de stand van zaken toelichten maar het komt er in het kort op neer dat er een tijdslijn is afgesproken tot 1 januari 2021 om te testen, nu ook met speciaal ontwikkelde apparatuur. Daarna evaluatie met betrokken partijen en met ingang van seizoen 2021/22 is er de toezegging dat er een bespeelbaar veld ligt. Voor wat betreft veld 1 wordt de toplaag vervangen. Hiervoor is in de investeringsbegroting 2021 van de gemeente budget opgenomen. Dit is hoognodig.
Omdat we veel samen optrekken gaf ad interim voorzitter Jan Braakman van Plaatselijk Belang Hulsen (PBH) gaf nog een inkijkje in de bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen binnen zijn club.
Positief is ook dat de Grote Club actie goed begint te lopen. Wij vinden huis aan huisverkoop van onze (jeugd)leden zowel voor verkoper en koper geen goed idee. Daarom dit jaar in de digitale uitvoering en elk lot van 3 euro levert 2,40 op voor de club. Doen mensen.!!
Mag ik ook Rabo Club Support nog even onder de aandacht brengen. Kost, behalve een kleine moeite, helemaal niks en kan ons een mooi bedrag opleveren. Twee stemmen voor Hulzense Boys.
Voetballen zonder publiek is niks aan en als maatregel niet altijd te begrijpen. Maar laten we ophouden met alles ter discussie te stellen en gewoon de regels opvolgen. We moeten het samen doen. Positief voor de trouwe supporters is dan wel weer dat de wedstrijd van het eerste live te volgen was. Naast dank aan de sponsoren die dit mogelijk maken wil ik met name Gert en Danny bedanken voor hun persoonlijke bijdrage. Moet allemaal wel gebeuren. Weet zeker dat we hiermee veel mensen een plezier hebben gedaan. Denk overigens wel dat het voor de Hulsenfans plezieriger kijken was dan voor de Hammenaren.
Als voorzitter mag ik zo af en toe ook optreden als verslaggever voor HOI radio, de lokale omroep. Dat is leuk om te doen maar een goede wedstrijdanalyse hoef je van mij niet te verwachten. Daar zijn mijn collega’s veel beter in.
Wat je bijvoorbeeld ook moet doen is het melden van de doelpunten. Dan moet je bellen met de studio en dan kun je live verslag doen van het ontstaan en het melden van de maker. Ik was druk in gesprek met mijn oud (Rabo) collega en Den Ham voorzitter Dennis Bosch toen de 1-0 viel. Helemaal niet bij stilgestaan en lekker doorgepraat tot ik in de 43e minuut naar het scorebord keek en tot het besef kwam dat ik niet gebeld had. De trouwe luisteraars vermoedden ten onrechte nog altijd een brilstand. Ongeschikt.
Na de rust kon ik nog een aantal keren melden dat het droog was geworden in Hulsen maar dat het doelpunten regende. Vond ik wel leuk gevonden.
Laten we positief blijven. Zorg goed voor jezelf, kijk om naar je naasten en hou je aan de regels.

Hou van jullie.
Jan


  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor