Van de voorzitter

Lieve mensen

Zonder vrijwilligers geen Hulzense Boys die je met mooie woorden niet genoeg kunt bedanken.
Maar nu is het weer tijd voor een spetterende feestavond en wel op zaterdag 25 november dus voor alle vrijwiliigers en hun partners.
Een mooie avond met muziek en ook de inwendige mens wordt zeker niet vergeten. En de penningmeester betaalt.
Aanstaande zaterdag vanaf 20.00 uur. Voel je zeer welkom.

Goed nieuws voor de penningmeesters van alle sportverenigingen in onze gemeente nu de gemeenteraad met een minieme meerderheid heeft besloten de huurtarieven voor velden en accomodaties in 2024 niet te verhogen.
Dank aan de partijen die onze oproep wel serieus hebben genomen en die, op een begroting van vele miljoenen, wel dekking hebben gevonden voor het “verlies” van 55.000 euro.
Volgende traject is verduurzaming maatschappelijk vastgoed waarvoor in het voorjaar 2024 eindelijk een collegevoorstel komt waar diezelfde gemeenteraad een oordeel over moet vormen.
Hopelijk is er weer minimaal dezelfde raadsmeerderheid.

Goed om te zien hoe sportverenigingen steeds meer samen optrekken om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Kunnen onze volksvertegenwoordigers en met name degenen die suggereerden het allemaal anders en besluitvaardiger te gaan doen een voorbeeld aan nemen.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Herinneringen kwamen weer naar boven met de beelden van Jan en Diane Veneman in de keuken van Hulsen. Door een tekort aan vrijwilligers werd niet tevergeefs een beroep op hen gedaan.
En dan verloochend zich de klasse niet die beiden in hun eigen snackbar Hulsen destijds hebben opgebouwd.
Ik ging daar vroeger ook wel eens een patatje halen en ging dan eerst met andere bekenden van HB een knalpot Grolsch drinken en later aan Tineke en de jongens moest uitleggen dat het weer bijzonder druk was in de cafetaria en dat het daarom zolang duurde voordat papa weer thuiskwam met de frieten en de frikandellen.
Chapeau Jan en Diane.

Onlangs overleed door een noodlottig ongeval een 16-jarig lid van SC Lemele. Deze jongen was de vrijdagavond ervoor nog op Smidserve voor het volgen van de cursus pupillentrainer, waar ook 6 jongens van ons aan deelnemen.
In de kantine van Lemele was een gedenkplek ingericht en dat hadden ze heel mooi gedaan. Mede namens onze jongens heb ik medeleven mogen betuigen en dat is ondanks de verschrikkelijke omstandigheden bijzonder waardevol.

Vorige week algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Hulsen. Mooi om te zien dat ook de leden een goed gevoel hebben bij nieuwe beheersituatie. In de pauze was er gelegenheid om in de kelder het totaal gerenoveerde Noise te bezichtigen. Een prachtige ruimte waar gebiljard kan worden en een kaartje gelegd om maar eens wat te noemen. Beheer van deze ruimte ligt bij PBH.

Na de pauze was wethouder Egbert Nijebanning namens het college aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden over de geplande werkzaamheden NoordZuid verbinding en de beruchte rotonde bij de Helmkruidlaan.
Na realisatie van de NZ verbinding wordt de GH Kappertstraat aangepakt. Tot dat moment zal deze weg ook als sluiproute dienen en ik heb voor beide scenario’s aandacht gevraagd voor een optimaal veilige oversteek voor de vele honderden kinderen die wekelijks meermaals deze weg oversteken van/naar training, school en buitenschoolse opvang.

Doelstelling vierde divisie. Doelstelling handhaving 1e klasse. Met dit uitgangspunt stapten we zaterdag met z’n drieen in de auto richting Wierden voor derby met de Zwaluwen. Gekscherend zeiden we tegen elkaar dat we ieder een punt mee zouden nemen naar Hulsen maar daarna in alle nuchterheid was de conclusie dat 1 punt al een prima resultaat zou zijn.

Hoe anders was na 90 minuten de realiteit met een 0-3 eindstand waarbij vriend en vijand het erover eens waren dat hier niets maar dan ook helemaal niets op af te dingen was.
Wat ben ik trots op onze jongens.

De schoen mag weer gezet worden nu de bejaarde bisschop weer voet aan wal heeft gezet in Nederland.
Dus lief doen en dat geldt zeker ook voor alle volwassenen die tenslotte een voorbeeld horen te zijn.

Pas goed op jezelf en zie om naar anderen.
Hou van jullie

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor