Veld 1

​Het bestuur heeft met de mensen van Sportzaken van de Gemeente Hellendoorn uitgebreid bijgepraat over de huidige situatie met betrekking tot Veld 1 en de toekomstige situatie met betrekking tot Veld 3 en ons sportpark in het algemeen. We hebben wensen en
(on-)mogelijkheden uitgewisseld.

Voor wat betreft Veld 3 geldt dat we er bovenop blijven zitten. We hebben uitdrukkelijk aangegeven dat de huidige situatie onhoudbaar is en dat we samen moeten kijken naar wat op korte en/of langere termijn wel en niet haalbaar/betaalbaar is.
Voor wat betreft Veld 1 het volgende: er heeft onlangs een onderzoek plaatsgevonden door Kiwa ISA Sport. Een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Men heeft het veld gekeurd aan de hand van de reglementen van de KNVB en conform de norm (NOCNSF-KNVB2-18) zoals
die door NOC*NSF is vastgesteld. Uit dit rapport blijkt dat het veld voor het grootste gedeelte voldoet aan de eisen waaraan het minimaal moet voldoen. De stukken van het veld die niet aan die norm voldoen worden zo snel mogelijk aangepakt. En dan moeten we
denken aan weken en niet aan maanden. De uitslag van dit onderzoek was voor ons eerlijk gezegd redelijk teleurstellend. Feit is dat we op basis van “meten is weten” de resultaten moeten accepteren. Wel hebben we aangegeven dat we graag met de onderzoeker samen
het rapport door willen nemen terwijl we op het veld staan. Er zitten uitslagen in het rapport die op z’n zachtst gezegd bijzonder zijn en waar we inhoudelijk en uitdrukkelijk vragen over hebben. We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de voortgang.
Voor wat betreft het verhaal over de eventuele gezondheidsrisico’s die de rubberkorrels waarmee het veld is gevuld met zich meebrengen kunnen we zeggen dat het RIVM, de autoriteit namens de overheid, binnen nu en drie weken met onderzoeksresultaten komt
en een standpunt komt waar de Gemeente Hellendoorn en wij ons aan zullen confirmeren.
We hopen jullie hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Namens het Bestuur,
Erik

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor