Voetbaltechnisch Beleidsplan vv Hulzense Boys

Met gepaste trots presenteren we hierbij het Voetbaltechnisch Beleidsplan van vv Hulzense Boys, opgesteld voor de periode 2022 t/m 2025. In de afgelopen tijd is er vanuit verschillende geledingen binnen de vereniging veel tijd en energie gestoken om de voetbalvisie van onze club opnieuw onder de loep te nemen. De herijking van het VTBP begon al ruim twee jaar geleden, toen op initiatief van Michel Kolman meerdere sessies zijn georganiseerd waarbij ruim 30 leden hun input konden leveren voor een nieuw te schrijven plan. Na de corona-periode hebben we als Technische Commissie dit stokje overgenomen en zijn we aan de slag gegaan om deze basis nog verder uit te werken en te actualiseren.

Het is gelukt om veel clubmensen in het schrijfproces te betrekken, waardoor het resultaat een breed gedragen plan is, met ambitieuze, maar realistische doelstellingen.

Met dit beleid hebben we de richting en kaders op voetbalgebied vastgesteld voor de komende jaren. Belangrijk voor de stabiliteit en groei van onze club. Om ook tot een succesvolle uitvoering te komen hebben we iedereen (spelers, ouders, begeleiding, vrijwilligers, supporters, bestuur, commissies) hard nodig. Er staan ons als vereniging grote sportieve uitdagingen te wachten, maar op deze manier gaan we de toekomst met veel vertrouwen tegemoet!

Hele prettige feestdagen en alvast een gezond en sportief 2023 gewenst!

Namens de TC,
Jasper de Jong

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor