Voetbaltechnisch beleidsplan

Dit VoetbalTechnisch BeleidsPlan (VTBP) is samengesteld door de Technische Commissie (TC) van vv Hulzense Boys te Hulsen. Het is tot stand gekomen in samenwerking met een afvaardiging van verschillende mensen binnen de club die hun input hebben gegeven. Na goedkeuring van het algemeen bestuur zal dit VTBP geïmplementeerd worden en gelden als leidraad voor alle senioren- en jeugdteams voor de seizoenen 2022-23 t/m 2024-25. Hierna zal het plan herzien worden en waar nodig aangepast. Dit plan past binnen de kaders en visie van onze club en heeft als doel om een passend, toekomstbestendig en breed gedragen technisch beleid neer te zetten. Het is een raamwerk voor de gehele vereniging en zal als zodanig worden bewaakt op inhoud en uitvoering door de Technische Commissie. Om hier goede invulling aan te geven wordt van alle geledingen binnen de club (bestuur, commissies, leden, ouders, begeleiding) verwacht zich hieraan te conformeren en waar mogelijk bij te dragen.

Voetbaltechnisch beleidsplan
  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor