Voorlopige team indeling Jeugd seizoen 2023/2024

Beste spelers en ouders,

Hierbij presenteren wij de voorlopige teamindelingen voor het seizoen 2023-2024. Het afgelopen jaar heeft de technische commissie wedstrijden bekeken, spelers beoordeeld en met trainers en leiders gesproken over de ontwikkeling van spelers. Uitgangspunt van de teamindelingen is dat wij spelers willen indelen op het niveau waarop zij zoveel mogelijk met gelijkwaardige spelers samenspelen en waarbij plezier vooropstaat. Daarbij zijn we van mening dat spelen op het juiste niveau voor meer plezier zorgt dan wanneer een speler te hoog of te laag ingedeeld wordt.

Onderbouw (Mini’s t/m JO11)

Wederom was het een behoorlijke puzzel om alle spelers en teams in te delen. Dit jaar misschien nog wel meer dan vorig jaar. Het afgelopen jaar hebben we, zeker bij de jongste jeugd, een grote aanwas van nieuwe leden gekregen. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, maar dit betekent ook dat we teams anders/opnieuw moeten formeren. We gaan er vanuit dat de indeling correct is. Toch kunnen er altijd wijzigingen plaatsvinden, ook tijdens het seizoen. Waar dat zeker zal gebeuren is bij JO9. Daar hopen we nog op extra leden. Als dat niet het geval is kunnen we doorschuiven vanuit de JO8.

Het indelen van de teams heeft onze voorrang gehad en nu zijn we druk bezig met het invullen van de trainers en leiders. Bij veel teams is het plaatje van de trainers en leiders al wel compleet. Op dit moment zijn wij druk bezig om de laatste posities in te vullen en gesprekken met meerdere potentiële trainers zijn al ingepland. We hopen de komende weken voor alle teams de trainers rond te hebben. Meer informatie daarover vindt u binnenkort op onze website van Hulzense Boys. Mocht u interesse hebben om als trainer of leider aan de slag te gaan, dan kunt u zich melden bij Tim van der Zande, zie onderstaande mailadres.
De trainingen met de huidige teams lopen door tot 2 juni. We zijn aan het kijken of er in de week daarna nog met de nieuwe teams getraind kan worden.

Ook als u vragen of opmerkingen ten aanzien van de teamindeling heeft horen wij dit graag. Wel dienen deze opmerkingen uiterlijk 12 juni bij Tim van der Zande binnen te zijn. Dit kan via technischecommissie@hulzenseboys.nl. Daarna gaan we er vanuit dat alles akkoord is.

Bovenbouw (JO13 t/m JO19)

De indeling van de meidenteams zijn nog niet gepubliceerd. Hier moeten nog een aantal knopen worden doorgehakt. Als dit het geval is zullen we deze ook publiceren.

De nieuwe selectieteams zijn voorlopig groter om te kunnen beoordelen of spelers op een hoger niveau kunnen aanhaken. Gaandeweg de voorbereiding zullen enkele spelers in een lager team worden ingedeeld. De technische commissie besluit hierover in samenspraak met de trainers. Aan het einde van de voorbereiding zullen de definitieve teamindelingen worden gepubliceerd.
Wij begrijpen dat het voor spelers en speelsters een teleurstelling kan zijn wanneer zij niet zijn ingedeeld in het team dat zij voor ogen hadden. De teamindeling is naar eer en geweten gemaakt. De ervaring leert dat het de eerste weken vaak wennen is in een nieuw team en dat bezwaren zich meestal oplossen als spelers en speelsters in het nieuwe team hebben gespeeld en getraind. Wij vragen u hier rekening mee te houden.

Wij lichten graag voor een aantal lichtingen nader toe hoe wij tot de teamindelingen zijn gekomen.

JO13
De JO11 lichting herbergt een aantal talenten die wij in staat willen stellen hun potentieel zoveel mogelijk te benutten. Wij zijn van mening dat het voor de ontwikkeling van deze spelers aankomend seizoen beter is om direct de stap naar een JO13 team te zetten. Daarnaast zien we dat spelers in een JO12 team bij de overstap naar een JO13 team maar één jaar aan een groot veld kunnen wennen alvorens zij naar een JO15 team worden doorgeschoven. Die stap vinden wij te groot. Wij hebben daarom besloten de JO12 teams voor aankomend seizoen te schrappen.

JO14
Wij hebben besloten komend seizoen een JO14-1 op te richten, in plaats van een JO15-2. Wij hebben geoordeeld dat de stap van de JO13 naar de JO15 voor deze spelers te groot is, hetgeen ten koste zou gaan van het spelplezier. De JO14-1 is aankomend seizoen géén selectieteam en zal dus in een lagere klasse worden ingedeeld.

JO15 & JO17
Deze lichtingen behoeven geen aanvullende toelichting.

JO19
In de JO19 lichting zijn 38 spelers beschikbaar uit de geboortejaren 2005 en 2006. Dit aantal is te hoog om twee JO19 teams te vormen, maar te laag om drie JO19 teams te vormen. Wij hebben daarom besloten om een aantal spelers uit de seniorenteams dispensatie te verlenen en om een aantal spelers uit de JO17 lichting vervroegd door te schuiven. Op deze manier komt het spelerstotaal in deze lichting op 46, waardoor wij een JO19-3 hebben kunnen vormen. JO19-1 en JO19-2 zijn komend seizoen selectieteams. Wij hebben de indeling gebaseerd op spelniveau.

Trainingen en oefenwedstrijden selectieteams
De teams zullen de komende weken starten met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Er worden voor de zomervakantie zowel trainingen (2x per week) als oefenwedstrijden georganiseerd. De (start)data van de trainingen van de hoogste selectieteams zijn als volgt:

  • JO13-1 maandag 5 juni van 17:30 – 18:30, op donderdagavond van 18:30 – 20:00
  • JO15-1 maandag 12 juni van 18:30 – 20:00, op woensdagavond van 18:30 – 20:00
  •  JO17-1 donderdag 8 juni van 18:30 – 20:00, op dinsdagavond van 18:30 – 20:00
  •  JO19-1 maandag 5 juni van 20:00 – 21:30, op woensdagavond van 20:00 – 21:30

Wij hanteren nu nog de trainingstijden uit het seizoen 2022-2023. Voor het seizoen 2023-2024 wordt een nieuw trainingsschema opgesteld dat na de zomerstop zal gelden. Meer informatie hierover volgt via onze website en via de trainers/leiders.

Trainingen lagere teams
De spelers die voor het seizoen 2023/2024 zijn ingedeeld in de lagere teams (geen 1e selectieteam) trainen tot de zomerstop door bij hun eigen team. De einddata van de trainingen verschillen per team en worden via de trainers/leiders gecommuniceerd. De startdata van de trainingen voor het seizoen 2023-2024 worden in juli gedeeld via onze website.

Vacatures
De afgelopen periode zijn wij druk bezig geweest met het invullen van trainers- en leidersvacatures. Op dit moment staan er voor een aantal teams nog vacatures open. Dit betekent niet dat deze teams volgend jaar geen trainer hebben. Op dit moment zijn wij druk bezig om de vacante posities in te vullen. Wij hopen de komende weken de vacante trainersposities ingevuld te hebben. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op onze website.

Mocht u interesse hebben om als trainer of leider aan de slag te gaan, dan kunt u zich melden bij de coördinator jeugd bovenbouw Ruben Verduin, zie hiervoor het e-mailadres hieronder.

Vragen en opmerkingen
Ook als u vragen of opmerkingen ten aanzien van de teamindeling heeft kunt u contact opnemen met Ruben Verduin. Wij horen dit graag uiterlijk 12 juni. U kunt per e-mail contact opnemen via technischecommissie@hulzenseboys.nl.

Na 12 juni gaan wij ervan uit dat de voorlopige teamindelingen akkoord zijn.

Sportieve groet,
Technische commissie v.v. Hulzense Boys

Voorlopige teamindeling JO8 tm JO11 Voorlopige teamindeling JO13 tm JO19

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsor