Wijzigingen Technische Commissie

Hierbij willen wij u graag deelgenoot maken van enkele wijzigingen binnen de Technische Commissie.

Afgelopen seizoen bestond de Technische Commissie uit Gerard van der Zande (voorzitter), Gert Kamphuis (trainerszaken), Rene Snellink (senioren) en Ilke Van Schooten (hoofd jeugd).

In de zomerperiode is besloten om de functie van hoofd jeugd op te splitsen in een hoofd jeugd onderbouw (Mini’s t/m D) en hoofd jeugd bovenbouw (C t/m A). Wilmar Nieuwenhuis is toen aangesteld als hoofd jeugd onderbouw en wij zijn verheugd nu te kunnen melden dat de vacature van hoofd jeugd bovenbouw is ingevuld met de benoeming van Bert Kelder. In deze functies zijn beide o.a. verantwoordelijk voor de voetbaltechnische aansturing van trainers en de algemene talentontwikkeling van spelers.

Ook is tijdens de zomerperiode de technische commissie verder uitgebreid met Jelmar Woudsma en Marco Overkamp. Jelmar heeft de portefeuille Algemene Zaken onder zich en Marco richt zich binnen Hulzense Boys met name op de snelgroeiende vrouwentak.

De Technische Commissie wordt verder ondersteund door 3 coördinatoren. Dit zijn Hans Hoek voor de C t/m A jeugd, Jorden Brand voor de E & D jeugd en Eddy Jansen voor de Mini’s & F jeugd.

Verder willen wij u graag wat vertellen over het Voetbal Technisch Beleidsplan (VTB).

Momenteel is de Technische Commissie druk doende met het herschrijven van het VTB. Zodra dit gereed is zal het ter goedkeuring aan het bestuur worden aangeboden. Na goedkeuring door het bestuur zal het VTB op de Hulzense Boys site gepubliceerd worden.

Het VTB zal een uitgangspunt zijn bij het vaststellen en ontwikkelen van het technische beleid (visie) over voetbalzaken en de uitvoering hiervan. Dit voor zowel de jeugd als de senioren van Hulzense Boys.

Wij hopen u hiermee enig inzicht te hebben gegeven in de huidige ontwikkelingen binnen de Technische Commissie.

Mocht u vragen of ideeën hebben dan horen wij het graag.

Technische Commissie Hulzense Boys

  • Hoofdsponsor

  • Subsponsoren